top of page

Reinigen onder Spanning Suriname EBS

Afgelopen weken is er een nieuw team van mensen binnen EBS geinstrueerd in het werk “Reinigen Onder Spanning”. EBS heeft in de stad veel last van vervuiling van de transformatorhuizen en –kisten. Die vervuiling kan zorgen voor storingen in de elektriciteitslevering aan de klanten en moet daarom aangepakt worden. Alleen was de oude methode ook niet prettig voor de klanten, omdat de complete installatie spanningsloos gemaakt moest worden voordat men kon gaan beginnen met poetsen. Dat spanningsloos maken betekend in de praktijk: omschakelen, volledig scheiden van het trafohuis, beveiligen tegen wederinschakelen, spanningsloosheid aantonen, aarden en kortsluiten en afschermen. Al deze handelingen brengen risico’s met zich voor het personeel en ze nemen ook veel tijd. Het komt er dan op neer dat pas na enkele uren effectief gereinigd kan worden.

Nu is een methode geïntroduceerd waarbij de installatie onder spanning blijft en men direct kan gaan reinigen! Dat klinkt gevaarlijk en dat is het ook, maar als men alle risico’s van het werk kent en men neemt voor elk risico passende maatregelen, dan kan er op verantwoorde wijze gewerkt worden. Zo komt het dat er nu binnen de EBS een speciaal team van 7 personen dit werk machtig zijn. Ze zijn in april zowel theoretisch als praktisch getraind en kunnen dit werk nu uitvoeren.

De methode komt erop neer dat er op afstand onder spanning gewerkt wordt, met hulpmiddelen worden de vuile installaties eerst gestofzuigd en daarna met een reinigingsmiddel en sponzen schoongemaakt. Het principe van de methode is hetzelfde als dat van een spanningstester; er is een rode ring en een begrenzingsschijf en hiervan weten alle monteurs bij EBS wat de betekenis is. Door de rode ring niet voorbij spanningvoerende delen te steken en de handen achter de begrenzingsschijf te houden is de persoon altijd buiten de gevarenzone van de hoogspanning. Dan komt er verder uiteraard wel veel meer bij kijken, maar dat is nu het specialisten werk van dit team.

Het team van EBS bestaat uit de volgende personen: Blokland, Vyent, Romberg, Hiralal, Norah, Willius en Mahabir. Zij zullen vanaf nu in teams van wisselende samenstelling bestaande uit telkens drie personen de 6- of 12kV transformatorhuizen gaan schoonmaken. Ze hebben de opleiding gevolgd van Berend Jan Huiskes van HVST uit Aruba. Die heeft zowel de methode als de opleiding gemaakt waardoor dit werk veilig uit te voeren is. Deze methode is door de Kema Arbodienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie als veilig en verantwoord beoordeeld. Het uitgangspunt was een methode uit Duitsland die daar al ruim 40 jaar toegepast wordt.

EBS zet hiermee weer een nieuwe stap naar modern “asset management”, want klanten zullen minder vaak gestoord worden vanwege “ouderwetse” schoonmaakmethoden, maar ook zal het storingen voorkomen!

Het reinigingsteam


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

No tags yet.
bottom of page